Hovorí sa, že všetko so všetkým súvisí. Platí to aj pre vzťah psychiky a ostatných systémov nášho organizmu. Navzájom súvisia a ovplyvňujú sa. Tak ako ochorenie naruší rovnováhu medzi našim telom a dušou, náš postoj k chorobe môže ovplyvniť priebeh liečby.

„Medzi veľké objavy nášho storočia patrí poznanie, že zmenou postoja, môžeme zmeniť svoj život.“– William James

Prítomnosť choroby neznamená, že máme byť pasívne, opak je vítaný. Náš aktívny prístup oceníme my sami, ale aj naše najbližšie okolie. Získame dobrý pocit, uvoľnia sa vzájomné vzťahy a zvýši sa naša sebadôvera. Ľahšie budeme kráčať obdobím liečby aj po nej.

Aj keď to pri prvom prečítaní bude znieť neuveriteľne, postupne si uvedomíme, že „bojový“ duch, teda vôľa bojovať s chorobou, a odhodlanie nevzdať sa, sú dôležité. Diagnóza rakoviny prináša pocit „straty kontroly“ nad vlastným životom. Každá udalosť, ktorá ohrozuje náš život, aj každá závažná choroba v sebe skrýva posolstvo – upozorniť nás na širšie perspektívy sveta a zmysel našej existencie v ňom.

Dôležitým momentom pre zvládanie tejto životnej situácie je náš postoj k ochoreniu a jeho prijatie. Skúsme nájsť a využiť všetky podporné metódy, ktoré nám môžu pomôcť.

Zníženie stresu, strachu, depresie, únavy:

•relaxačné techniky

•vizualizačné techniky (riadená predstavivosť)

•meditácia

•nesilové cvičenia (o vhodnej pohybovej aktivite

sa poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom alebo

špecializovaným fyzioterapeutom)

•jóga (prináša aj úpravu porúch spánku)

•hlboké dýchanie

•dostatok spánku