Ambulancia klinickej onkológie alebo:„Sme tu pre Vás“

Nádorová choroba, vlastne tak ako každá choroba, prichádza nečakane. Človeku a jeho blízkym sa v okamihu obráti svet naruby. Hľadá pomocnú ruku a podporu a je dobre, že má kde ísť , že sú ľudia a miesto, kde nájde pomoc.

Na ambulancii klinickej onkológie sa zameriavame na riešenie Vašich individuálnych potrieb. Našou snahou je vytvorenie individualizovaného plánu starostlivosti pri stanovení diagnózy, počas liečby, alebo po ukončení liečby.

Program pri stanovení diagnózy znamená komplexné vyšetrenie, laboratórnu diagnostiku a využitie všetkých dostupných zobrazovacích metód. Spolupracujeme s ďalšími medicínskymi odbormi, ktoré sa zaoberajú diagnostikou a liečbou onkologických ochorení.

Program pri liečbe zabezpečuje ambulantnú liečbu perorálnou (tablety) formou chemoterapie a biologickej liečby a hormonálnu liečbu, v súlade s najnovšími poznatkami a podľa medzinárodných odporúčaní. Zameriame sa aj na znášanlivosť liečby rakoviny a zvládnutie jej nežiaducich účinkov. Podrobne  určíme, ktoré vyšetrenia by sa mali realizovať a v akej časovej postupnosti.

Program po liečbe poskytuje dlhodobú dispenzárnu starostlivosť o onkologických pacientov. Identifikujeme a pomôžeme Vám zvládnuť včasné (objavujú sa na začiatku liečby) alebo neskoré (objavia sa v rôznom čase po ukončení liečby) vedľajšie účinky liečby. Liečba nádorovej choroby je spojená nie len so zmenami nášho tela, ale zároveň aj našich pocitov a sociálnych väzieb. Tieto emočné a sociálne vedľajšie účinky sa prejavujú ako strach, hnev, smútok, neistota, často problém vyjadriť svoje vnútorné pocity aj pred svojimi najbližšími. V každom prípade o svojich ťažkostiach hovorte so svojim ošetrujúcim tímom, dokonca aj keď sa zdá, že sú banálne.

Úspešná onkologická liečba vedie k remisii ochorenia. Remisia ochorenia znamená vymiznutie  všetkých známok ochorenia, normalizáciu laboratórnych hodnôt a nálezov na zobrazovacích vyšetreniach, ako CT, usg a iné. Dosiahnutie remisie však nemusí vždy znamenať úplné vyliečenie. V tele môžu pretrvávať ložiská, ktoré zobrazovacie metódy nevedia odhaliť a preto môžu byť zdrojom nového vzplanutia choroby. 

Pod primárnou onkologickou prevenciou myslíme spôsob, ako zabrániť vzniku zhubného nádorového ochorenia. Včasné odhalenie nádoru, keď ešte nemá príznaky a je dobre liečiteľný, je zámerom sekundárnej prevencie. 

Prevencia na zabránenie návratu ochorenia po úspešnej onkologickej liečbe je terciárna prevencia. Pri sledovaní pacientov sa sústreďujeme práve na včasné zachytenie návratu ochorenia. Pri prevencii návratu ochorenia zohráva významnú úlohu aj Váš osobný prístup a zodpovednosť pri dodržiavaní preventívnych opatrení. 

Prevencia pacienta v remisii sa má týkať celého tela. Cieľom je včasné zachytenie prípadnej recidívy ochorenia, ale aj záchyt iného ( nového) nádoru a zahájenie liečby, pokiaľ k tomu dôjde.

Po liečbe sa každý túži vrátiť k dobrému zdraviu. Počiatočné zotavenie si vyžaduje rôzne dlhý čas, čo súvisí s individualitou každého z nás a rozdielnosťou absolvovanej liečby. 

Existujú však spôsoby, ako zlepšiť svoje dlhodobé zdravie, aby ste mohli prežiť ďalšie roky v pohode. Oplatí sa preto dodržiavať všetky odporučenia primárnej onkologickej prevencie a zásady životného štýlu, ktoré sú zamerané tak na telo, ako aj psychiku. Zásady pre tých, ktorí prežili  rakovinu, sa nelíšia od odporúčaní pre každého, kto chce zlepšiť svoje zdravie: cvičte, vyvážene sa stravujte, udržujte si zdravú váhu, dobre sa vyspite, znížte stres, vyhýbajte sa tabaku a alkoholu.

Pri našich stretnutiach sa porozprávame o koordinácii lekárskej starostlivosti a prípadnej následnej starostlivosti, ako je psychosociálna podpora, zdravie kostí, rehabilitácia, sexuálne zdravie, plodnosť alebo výživa. 

Poskytujeme podporu v oblasti vzdelávania vrátane užitočných informácií o témach, ako je znižovanie rizika recidívy, zmien životného štýlu, relaxačné techniky. 

Našou snahou je byť tu pre Vás pri zvládaní onkologického ochorenia, ako aj jeho liečby.

Náš cieľ

Individuálny prístup  a podpora každého pacienta ako aj jeho sprevádzajúcich príbuzných.

      S úctou náš kolektív