MUDr. Hana Garanová

Dobrý deň, dovoľte mi, sa Vám na úvod predstaviť.

Po ukončení vysokoškolského štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach som v roku 1987 začala pracovať na Klinike rádioterapie a onkológie v Košiciach. Počas svojej pracovnej kariéry som absolvovala študijný pobyt v Institute Gustave Roussy Villejuif v Paríži, zameraný na komplexnú liečbu nádorov ženských pohlavných orgánov. Atestáciu 1.stupňa som absolvovala v odbore gynekológia a pôrodníctvo a v odbore rádioterapia. Nadstavbovú atestáciu mám v odbore klinická onkológia. V priebehu svojej dlhoročnej praxe som sa venovala liečbe všetkých onkologických ochorení a užšie som sa špecializovala na zhubné nádory ženských pohlavných orgánov. V rámci tejto problematiky som publikovala v domácich onkologických periodikách a prednášala na odborných podujatiach. Participovala som na viacerých klinických štúdiách. Naďalej pokračujem vo vzdelávaní, či už formou účasti na odborných podujatiach, webinároch a samozrejme sledovaním odborných publikácií a doporučení odborných spoločností. Všetky svoje odborné vedomosti venujem starostlivosti o mojich pacientov. Mojou snahou je pristupovať ku každému pacientovi individuálne, komplexne a zodpovedne, nakoľko každý sme jedinečný.