Cenník

ZDRAVOTNÝ VÝKON

ÚHRADA ZP

SPOLUÚČASŤ

Vyšetrenie z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie (pre úradné účely, pre potreby Domova dôchodcov, Domu seniorov, Ústavu sociálnej starostlivosti, za účelom získania opatrovníctva, ZŤP a iné)

0%

100%

Vyšetrenie na administratívne účely

(lekárske odborné vyšetrenie a vyhotovenie správy pre komerčnú poisťovňu)

0%

100%

Odborný onkologický nález k návrhu na kúpeľnú liečbu indikovanú pre inú diagnózu

0%

100%

Onkologické vyšetrenie pacienta bez zdravotného poistenia

0%

100%

Opakované (kontrolné) onkologické vyšetrenie pacienta bez zdravotného poistenia

0%

100%

Individuálne indikovaná aplikácia infúzneho vitamínu C na vlastnú žiadosť pacienta

0%

100%

Príplatok za vyšetrenie vyžiadané pacientom mimo ordinačných hodín po dohovore s lekárom

0%

100%

Potvrdenie o návšteve lekára pre doprovod

0%

100%

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta

0%

100%

Opätovné vypísanie žiadanky pri strate alebo prepadnutí platnosti

0%

100%

Zaslanie dokumentov poštou

0%

100%

Vyhotovenie kópie nálezu pri strate

0%

100%

Kopírovanie

0%

100%

CENNÍK zdravotných výkonov a služieb na žiadosť pacienta alebo iného subjektu, neuhrádzaných z verejného zdravotného poistenia

ONK1

Vyšetrenie z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie (pre úradné účely, pre potreby Domova dôchodcov, Domu seniorov, Ústavu sociálne starostlivosti, za účelom získania opatrovníctva, ZŤP a iné)

30€

ONK2

Vyšetrenie na administratívne účely (lekárske odborné vyšetrenie a vyhotovenie správy pre komerčnú poisťovňu)

30€

ONK3

Odborný́ onkologický nález k návrhu na kúpeľnú liečbu indikovanú pre inú diagnózu

15€

ONK4

Onkologické vyšetrenie pacienta bez zdravotného poistenia na vlastnú žiadosť pacienta

80€

ONK5

Opakované (kontrolné) vyšetrenie pacienta bez zdravotného poistenia na vlastnú žiadosť pacienta

30€

ONK6

Individuálne indikovaná aplikácia infúzneho vitamínu C na vlastnú žiadosť pacienta

24€

ONK7

Príplatok za vyšetrenie vyžiadané pacientom mimo ordinačných hodín po dohovore s lekárom

30€

ONK8

Potvrdenie o návšteve lekára pre doprovod

3€

ONK9

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta

20€

ONK10

Opätovné vypísanie žiadanky pri strate alebo prepadnutí platnosti

10€

ONK11

Zaslanie dokumentov poštou                                                                                        

5€

ONK12

Vyhotovenie kópie nálezu pri strate

1 € / 1strana 

ONK13

Kopírovanie

0,50 € / 1 strana

ONK14

Balík výhod pre u nás evidovaných pacientov                                                

Bezplatné  administratívne výkony

30€ / rok