Cvičenie ako liek – vedeli ste o tom? 

Nie je to len fráza a dnes sa pohybová aktivita považuje za jeden z najdôležitejších pilierov zdravia.

Spoločne so správnou životosprávou a bojom proti fajčeniu, predstavuje  kľúčové faktory v prevencii rakoviny.

Epidemiologické štúdie ukázali, že voľnočasová fyzická aktivita znižuje riziko minimálne 13 rôznych typov rakoviny a znižuje riziko návratu ochorenia pre karcinóm prsníka, hrubého čreva a prostaty. Fyzická aktivita je dôležitým predpokladom tak fyzického ako aj psychického zdravia.

Prečo liek? A „možno aj multi-liek“?

V súčasnosti už existuje dostatok poznatkov o význame pohybovej aktivity u onkologických pacientov. U týchto pacientov je cvičenie prínosom viacerými spôsobmi. Pohybová aktivita nevedie len k zlepšeniu fyzickej zdatnosti, ale ovplyvňuje viaceré pochody v organizme, či už ide o deje hormonálne, imunitné, kognitívne alebo psychické. 

Odporúčania onkologických odborných spoločností uvádzajú možný prínos pre zlepšenie príznakov depresie, úzkosti, únavy, fyzickej výkonnosti a kvality života. Telesné cvičenie zvyšuje prívod krvi do srdca a mozgu, buduje sval a posilňuje kosti. Cvičenie znižuje stres a zápal, ktoré súvisia so starnutím a vznikom ochorení (kardiovaskulárne choroby, rakovina, cukrovka, artritída, pľúcne a neurodegeneratívne ochorenia…). Pravidelný pohyb vedie k zníženiu hladiny kortizolu, preto sa cítime kľudnejšie, stabilizuje sa krvný tlak a hladina cukru v krvi.

 Ako vidíte, prínos pohybu nie je vôbec malý, preto sa pokúsme vnímať pohyb ako liek. 

Dnes už vieme, že primeraná fyzická aktivita, je dôležitou súčasťou starostlivosti o pacientov s onkologickým ochorením. Ukazuje sa, že cvičenie strednej intenzity má obrovské výhody pre pacientov v ktorejkoľvek fáze ich ochorenia.

Odporúčania odborných spoločností z oblasti onkológie a telovýchovy pre onkologických pacientov sa opierajú o výsledky štúdií a vychádzajú z medicíny založenej na dôkazoch.

Čo nám hovoria?

Primeraný a špecificky dávkovaný aeróbny, odporový alebo kombinovaný tréning, by mohol zlepšiť depresívne symptómy, úzkosť, únavu, fyzickú výkonnosť a kvalitu života súvisiacu so zdravím. 

U pacientov, ktorí cvičia, sa zlepšujú kardiorespiračné, kardiovaskulárne a imunitné funkcie. 

Znižuje sa objem tukového tkaniva, zachováva sa alebo sa zvyšuje objem svalovej hmoty, svalovej sily a flexibility.

Tiež sa znížila únava a stres súvisiaci s rakovinou, zlepšili sa vedľajšie účinky liečby, zlepšila sa miera absolvovania chemoterapie, rýchlejšie sa obnovili fyzické funkcie a v niektorých prípadoch sa znížilo riziko recidívy ochorenia.

Aké cvičenie ?

Jednoduché cvičenia, ktoré možno vykonávať kdekoľvek, prispievajú k zlepšeniu kvality života pred, počas a po liečbe rakoviny, a môže to byť 20 minút denne. Kľúčom je vytvorenie cvičebného prístupu, ktorý pacientom poskytuje stredne intenzívny tréning. Odporúča sa začínať pod odborným dohľadom. Fyzioterapeuti môžu pomôcť pacientom tým, že posúdia ich schopnosti a obmedzenia a navrhnú bezpečné cvičenie s úpravami, ak je to potrebné.

Cieľom je začlenenie fyzickej aktivity do ich každodennej rutiny. Onkologický pacienti by sa mali vyhýbať dlhodobému sedeniu. Odporúčaný cieľ fyzickej aktivity pre pacientov po onkologickej liečbe je aeróbny tréning strednej intenzity 5x týždenne v trvaní aspoň 30 minút, aspoň 2x týždenne sa odporúča pridať aj odporový tréning.

Väčšina programov začína chôdzou, ak je pacient schopný, a ak nie, môže stále začať s cvičeniami na stoličke, ktoré zvyšujú silu a vytrvalosť.

Chôdza je jednoduchá, pretože nepotrebujete žiadne vybavenie a môžete to robiť kdekoľvek. Postupne trochu zvyšujeme aktivitu, aby sme sa dostali na úroveň strednej intenzity. Znamená to, pohybovať sa dostatočne rýchlo, aby sme boli trochu zadýchaní, ale nie dýchaviční.

Robte to, čo je pre vás správne

Podobne ako pri liečbe rakoviny, aj cvičenie musí byť prispôsobené každému jednotlivému pacientovi.

„Neexistuje univerzálny prístup“

Napríklad, pacientom s rakovinou, ktorá sa rozšírila do kostí, sa neodporúča, aby dvíhali ťažké váhy. Lekári tiež sledujú krvný obraz, najmä ak pacienti stále podstupujú liečbu.

Pacientom, u ktorých je plánovaný chirurgický výkon, môže byť tiež odporučené, aby si urobili „ pred  rehabilitáciu“, čiže cvičenie pred operáciou, s cieľom zlepšiť zotavenie sa po operácii.

Jedným, z najviac znepokojujúcich vedľajších účinkov rakoviny, je únava súvisiaca s rakovinou. Na rozdiel od únavy, ktorú pociťuje každý, pacienti s rakovinou opisujú únavu ako ohromujúci pocit, ktorý zasiahne bez varovania a ovplyvňuje ich každodenný život. Cvičenie a psychologické intervencie, ak sa vykonávajú samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii, preukázali vyššiu efektivitu proti únave počas liečby a po nej, zatiaľ čo dostupné lieky nevykazovali rovnakú úroveň zlepšenia. Okrem toho, pri únave súvisiacou s rakovinou, je cvičenie súčasťou komplexu opatrení, ktoré sa venujú zvládaniu stresu, vysvetľujú správnu spánkovú hygienu a radia so správnou výživou.

Je tu možnosť učenia rodinných príslušníkov a opatrovateľov, ako vám bezpečne pomáhať počas liečebného procesu.

Cvičenie so záťažou pod odborným vedením, je vhodné pre pacientov, ktorí nemajú nízky krvný obraz alebo metastatické ochorenie kostí. Vybavenie môže byť úplne jednoduché, ako malé závažia alebo cvičebné pásy, dokonca aj jednoduché cvičenia, ktoré využívajú vlastnú váhu tela na budovanie sily.

Pohybové aktivity, ako je joga a tai chi, môžu pomôcť znížiť stres, ako aj vybudovať svalovú silu, začleniť strečing a zlepšiť rovnováhu, čo môže byť problém po operácii alebo po liečbe.

Existuje množstvo tipov na rozvoj a dodržiavanie cvičebného programu

Začnite jednoducho.

Choďte, ak môžete. Ak nemôžete, cvičte na stoličke.

Začnite na akejkoľvek úrovni, na ktorej ste teraz.

Pokúste sa nepoužívať výrazy „mal by som“ alebo „ ale kedysi som mohol…“ Buďte prítomný.

Získajte kamaráta na cvičenie. Je pravdepodobnejšie, že budete cvičiť, pretože nechcete sklamať druhú osobu.

Stanovte si ciele a postupne zvyšujte svoju aktivitu.

Sledujte svoj pokrok tak, že si zapíšete, aké cvičenie ste robili a ako ste sa cítili. Pomôže vám to motivovať sa k ďalšiemu cvičeniu.

Oceňujte sa za to, že cvičíte, že sa zlepšujete, že vydržíte.

Aj menšie dávky cvičenia alebo pohybu počas dňa sú dôležité a pomáhajú. Ak pozeráte televíziu, vstaňte a urobte pár krokov alebo cvikov, napríklad počas reklamy. Môžete sa ponaťahovať alebo urobiť aj dychové cvičenia. Je to niekoľko minút pre vašu kondíciu.

Pridajte do svojho programu strečing hlavných svalových skupín. Natiahnite sa len tak ďaleko ako môžete, bez toho, aby ste cítili bolesť alebo napätie. Nezabudnite na dýchanie počas naťahovania. Je to dôležité.

Ak sa naučíme počúvať svoje telo, budeme vedieť, čo potrebuje. 

Myslím si, že akákoľvek primeraná fyzická aktivita je dobrá. Stačí ísť hore a dole po schodoch, nepoužiť výťah. Môžete aj zaparkovať trochu ďalej, aby ste urobili pár krokov. Čokoľvek, čo vás prinúti natiahnuť sa, dýchať, udržať rovnováhu alebo zvýšiť srdcovú frekvenciu môže byť prospešné.

Cvičenie môže byť prínosom pre pacientov s rakovinou v ktoromkoľvek bode ich cesty.

„Je to nemožné“. Povedala pýcha.

„Je to riskantné“. Povedala skúsenosť.

„Nemá to zmysel“. Povedal rozum.

„Aspoň to skús“. Zašepkalo srdce.

orientálna múdrosť