• robme veci nenásilne, neprepínajme, počúvajme svoje telo
 • sústreďme sa na radosť – všímajme si dobré veci aj drobnosti
 • požiadajme o podporu priateľov, rodinu a potom s vďakou príjmime pomoc
 • snažme sa ostať v bežnom kolobehu života – primerané domáce práce, spoločné záľuby, zaujímajme sa o potreby najbližších
 • zaznamenávajme si úspechy
 • získavajme dôveryhodné informácie a komunikujme so svojím onkológom
 • vhodné je robiť to, čo nám prináša radosť a uspokojenie
 • odmeňujme sa
 • vyvážene striedajme aktivitu a oddych
 • pomôcť môže kontakt s niekým, kto je na takejto ceste ďalej

Pomôcka do nepohody -stanovme si ciele- ako na to?

Zapíšme si najbližšie kroky, ktoré chceme zvládnuť. Písanie pomáha pri dosahovaní cieľov a ich upravovaní.

stanovme si malé ciele (krátkodobé) postupne sa posúvajme k dlhodobým

 • Čo chcem dnešný deň zvládnuť?
 • K čomu sa chcem dopracovať do konca týždňa?…o 3
  mesiace…?
 • Na čo sa teším dnes, zajtra o mesiac – svetlý bod v
  budúcnosti

Konkrétne a merateľné ciele

 • zjem 5 porcií zeleniny a ovocia denne tento
  týždeň… o 3 mesiace zvládnem polhodinku
  chôdze

stanovme si realistické ciele

 • aby vás ich nesplnenie nerozladilo

Môžeme mať pocit, že si nevieme plánovať bežný život, ani budúcnosť (prázdniny, spoločenské a pracovné aktivity, dovolenky). Je to prirodzené. Naučme sa zmeniť to, čo môžeme. Skúsme si dať menšie krátkodobé ciele, ktorých splnenie nás povzbudí.

Aj napriek tomu skúsme plánovať s vedomím, že plány sa dajú meniť… Takže buďme pripravené prispôsobiť svoje plány momentálnej situácii.

Môžeme zvážiť aj zotrvanie v pracovnom procese, ak to nepociťujeme ako záťaž, ale nám to prináša radosť a duševnú podporu. Hlavne ak máme ústretových spolupracovníkov.